Geniş kapsamlı araştırma: Covid-19 pandemisi insanlarda kişilik değişimine neden oldu

Geniş kapsamlı araştırma: Covid-19 pandemisi insanlarda kişilik değişimine neden oldu

ABD'de 7 bini aşkın kişinin incelendiği yeni bir çalışma Covid-19 pandemisinin özellikle gençlerde kişilik değişimine yol açtığını gösterdi. Uzmanlar, pandeminin neden olduğu endişe ve sosyal izalosyonunun gençlerin daha az kendine güvenmesine ve zayıf sosyal ilişkiler kurmasına neden olduğunu belirterek, bu durumun etkilerinin devam ettiğini vurguladı.

_3n4Z2mCUEKb22_yRzywqQ.jpg

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, Covid-19 pandemisi insanların kişiliklerini değiştirmiş olabilir. Daha önce psikologlar, depremler veya kasırgalar gibi çoklu yaşanan stresli olaylar ile kişilik değişimi arasında bir bağlantı bulamamışlardı. Ancak, pandemideki sadece uzun süreli sosyal izolasyonun bile böyle bir etki yapmış olabileceği ortaya konuldu.
ZC7YGZlRFEWWDsf-nryGZQ.jpg

Florida Eyalet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Angelina Sutin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Pandemi süresince gençler daha huysuz ve strese daha yatkın, daha az işbirlikçi ve kendine güvenli hale geldi” dedi.
yokPfoHqykG1aN83nrdK7g.jpg

Sutin ve meslektaşları, pandemi öncesinde ve sırasında çeşitli zamanlarda tekrarlanan çevrimiçi “Amerika'yı Anlamak” adlı çalışmaya kaydolan 7 bin 109 kişinin kişilik değerlendirmelerini kullandı. Katılımcılara beş özelliği ölçen bir kişilik testi verildi: Nevrotiklik, dışadönüklük, açıklık, uyumluluk ve vicdanlılık. Yaşları 18 ile 109 arasında değişen katılımcılar, pandemi öncesi, pandeminin başında ve sonrasında testleri cevapladı.
sroSjRTxjUqJox598q0FOg.jpg

Pandeminin ilk aşamasında (Mart-Aralık 2020), katılımcıların kişiliklerinin nispeten istikrarlı olduğu ve pandemi öncesine kıyasla nevrotiklikte yaşandığı görüldü. Çalışmanın yazarları, bu durumu Covid-19’un kaygı duygularını tetiklemesine ve pandemi çevresel kaynaklı bir tehdit olduğu için insanların kendilerinin suçlama eğiliminin düşmesine bağladı.
4TdjotRG3ESO6wbFasOXLg.jpg

Diğer taraftan çalışma, nevrotiklikteki azalmanın pandeminin ikinci yarısında (2021-2022) ortadan kalktığını ve pandemi öncesi kişiliğe kıyasla dışadönüklük, açıklık, uyumluluk ve vicdanlılıktaki düşüşlerin yerini aldığını gösterdi.
OdQNPEY9dEmR9iSfQoIsiA.jpg

Bilim insanları söz konusu değişikliklerin tipik olarak on yıllık bir yaşam süresi boyunca görülen dalgalanmanın boyutuna eşdeğer bir standart sapmanın yaklaşık onda biri kadar olduğunu bildirdi. Çalışmaya göre gençler en büyük değişiklikleri gösterdi ve en yaşlı yetişkin grubunun kişilik özelliklerinde önemli bir değişiklik olmadı.
K5xR7d2kVkKwfoT2A5q8eA.jpg

Araştırmacılar, kişilik yapısının gençlerde daha esnek olma eğiliminde olduğunu ve pandeminin bu yaş grubu üzerinde daha fazla olumsuz etkisi olduğunu vurguladı.
P73hpWgoWUa8vrynwzw7IQ.jpg

Sutin, "Pandemi süreci herkes için stresli olmasına rağmen, okula ve işe gitme, sosyal olma ve yeni ilişkiler geliştirme gibi genç yetişkinliğin olağan işlevlerini bozdu. Kişilik değişimlerinin geçici mi yoksa kalıcı mı olduğunu görmek için çalışma grubunu izlemeye devam edeceğiz” dedi.
 
Üst Alt