Tüzel kişiler de uzaktan kimlik tespiti yoluyla banka müşterisi olabilecek

Tüzel kişiler de uzaktan kimlik tespiti yoluyla banka müşterisi olabilecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) hazırlanan yönetmelik taslağı ile gerçek kişilerin yanı sıra ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerin de uzaktan kimlik tespiti yoluyla banka müşterisi olması mümkün hale gelecek.

BDDK, tamamen dijital ortamda banka müşterisi olmayı sağlayan düzenlemede değişiklik yapıyor.

Hazırlanan yönetmelik taslağı ile gerçek kişilerin yanı sıra tüzel kişi olan firma ve şirketler de ıslak imza gerekmeden banka müşterisi olabilecek. Değişiklik doğrultusunda, anonim ve limited gibi ticaret siciline kayıtlı şirketlerin hem temsilcileri hem de şirketin unvanı, sicil numarası gibi bilgiler doğrulanabilecek.

Düzenleme değişikliği, yakın dönemde hayata geçecek şubesi olmayan ve sadece elektronik ortamda hizmet verecek dijital bankaların da müşteri edinmesini kolaylaştıracak. Uygulamanın devreye alınmasıyla KOBİ'lerin de uzaktan müşteri olmaları ve bankacılık hizmetlerine daha hızlı ve rahat erişmelerine imkân sağlanacak.

GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME ŞİFRELENMİŞ GÜVENLİ İLETİŞİM İLE YAPILACAK

Şirketlerin uzaktan kimlik tespiti, banka çalışanı ile kişinin aynı ortamda bulunmasına ihtiyaç duyulmadan, çevrim içi olarak görüntülü görüşmesi ve birbiriyle iletişim kurmasıyla gerçekleşecek. Yapılan görüntülü görüşmede olası riskler dikkate alınarak yeterli güvenlik ve gizlilik seviyesi oluşturulması zorunlu olacak. Görüntülü görüşme şifrelenmiş güvenli iletişim ile yapılacak.

Uygulama çevreyi bozmadan sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen yeşil ekonomi açısından da önem taşıyor. Dijitalleşme ile bankacılık hizmetlerinin sunumunda kâğıt ve doküman kullanımı azalacağı için hizmet maliyetinin düşürülmesi ve zaman tasarrufu gibi faydalar sağlanmış olacak.

BDDK bireylerin şubeye gitmeden tamamen dijital ortamda müşteri olabilmesinin önünü ilk defa geçen yılın mayıs ayında açmıştı. Teknolojideki hızlı gelişim ve değişimler ile bankacılık sektörünün ihtiyaçları gözetilerek hazırlanan bu yönetmelik taslağının yıl içerisinde yürürlüğe girmesi konusunda çalışmalar sürüyor.
 
Üst Alt