Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmeliğe göre, Tıpta Uzmanlık Kurulu oluşturulacak. Kurul, Bakan Yardımcısı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü ile Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü veya görevlendireceği hukuk müşaviri olmak üzere 3, 1'i diş tabibi olmak üzere eğitim hastanelerinden Bakan'ın seçeceği 5, 5 tıp fakültesinden ve 1 diş hekimliği fakültesinden YÖK'ün seçeceği birer, Türk Tabipleri Birliğinin seçeceği 1, Türk Diş Hekimleri Birliğinin seçeceği 1 üyeden oluşacak. Kurulun asil üye sayısı kadar yedek üye de belirlenecek. Kurula seçilecek asıl ve yedek üyelerin uzman olmaları ve en az 3 yıllık eğitim görevlisi ya da profesör unvanına sahip bulunmaları şartı aranacak. Üyelerin görev süreleri 2 yıl ile sınırlı olacak ancak süresi biten üyeler yeniden üye seçilebilecek. Kurul, Bakan Yardımcısının daveti üzerine yılda en az 2 kez toplanacak; üyelerden en az 5'inin teklifi ile de olağanüstü toplanabilecek. Kurul, en az 9 üyenin katılımı ile toplanabilecek ve oy çokluğu ile karar alınacak. Oylamalarda çekimser oy kullanılamayacak.

KURULUN GÖREVLERİ

Kurul, kurumlara program temelinde uzmanlık eğitimi yetkisi verilmesi ve bu yetkinin kaldırılmasına ilişkin teklifleri karara bağlamak, uzmanlık dallarının eğitim standardını da içeren uzmanlık eğitimi çekirdek müfredatlarını belirlemek ve ilan etmek, ilgili uzmanlık dalının uzmanlık eğitimi çekirdek ve genişletilmiş müfredatlarına göre uygulama alanları ile temel görev ve temel yetkilerinin çerçevesini belirlemekle görevli olacak.

BAKAN KOCA'DAN 'HAYIRLI OLSUN' PAYLAŞIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yayımlanan yönetmelikle ilgili açıklama yaptı. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Beyaz Reform, vaat edilmiş sonuçları ve açtığı imkânlarla devam ediyor. Hayırlı olsun" dedi.
 
Üst Alt